Projekat
E-1917
Izgradnja stambenog objekta
izgradnja | faza: Projekat za izvođenje (PZI)

Investitor/i
Boris Sarić, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Stambeni objekat (Su+P+1+Pk)