Projekat
E-1903
Stambeni objekat
izgradnja | faza: Projekat izvedenog objekta (PIO)

Investitor/i
SGZR MS-INŽENJERING, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Stambeni objekat (Su+P+1+Pk)