Projekat
E-1604
Rapid Central Residence
izgradnja | faza: Projekat za izvođenje (PZI)

0 m2

-- - --

222.548.000 RSD

Investitor/i
Rapid Invest d.o.o., Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Stambeni objekat (Po+P+6)
Neto površina:0 m2
Bruto površina:0 m2
Broj stanova:87
Broj poslovnih prostora:3