Projekat
E-1916-A
Urbana vila u Adi Endrea - LAMELA A
izgradnja | faza: Separat izmena projekta za građevinsku dozvolu (PGD)

1622.57 m2

-- - --

7.640.000 RSD

Investitor/i
DS-BEPOL d.o.o Novi Sad, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Stambeni objekat (Su+P+1+Pk)
Neto površina:342.94 m2
Bruto površina:1622.57 m2
Broj stanova:3
Broj poslovnih prostora:0