Projekat
E-2023-2243
Rekonstrukcija i dogradnja Poslovnog objekta
rekonstrukcija i dogradnja | faza: Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

7378.54 m2

-- - --

12.877.610 RSD

Investitor/i
MAJUR GROUP d.o.o. Novi Sad, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Poslovni objekat (P+1+Pk)
Neto površina:500.38 m2
Bruto površina:7378.54 m2
Broj stanova:0
Broj poslovnih prostora:4