Projekat
E-2027-04
Urbane vile u nizu Golubova
izgradnja | faza: Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Investitor/i
OZON-GRADNJA d.o.o Novi Sad, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Stambeni objekat (P+1+Pk)